Изграждане на битови газови инсталации


Фирмата специализира в изграждането на отоплителни инсталации на природен газ, газ пропан бутан. Отоплението на газ е едно от най-екологично чистите отопления, при които се отделят минимални количества вредни емисии, съобразно с всички изисквания и норми на Европейския съюз, касаещи екология и опазване на околната среда.

Газовите инсталации за отопление могат да бъдат различни спрямо вида газ и начина на доставяне. Масовото отопление за сега е на газ метан, който в повечето случаи се доставя с полиетиленови тръби подземно от газов доставчик до границата на имота на клиента.

След сключване на договор и изготвяне на необходимата документация (която е различна за всяко населено място и фирма), ние изграждаме вътрешната инсталация (газова и отоплителна), монтираме газовия котел, узаконяваме трасето и въвеждаме съоръженията в експлоатация.

Накрая за клиента остава единствено удоволствието да се наслади на уюта, топлината и чистотата на отоплението с газ.