Автономни газови инсталации


От няколко години фирма Термастил се усъвършенства и развива в изграждането на автономни газови инсталации, независещи от газов доставчик. Това се изразява в поставянето на цистерни с втечнен газ (пропан/бутан) или битови газови бутилки. Резервоарите за газ могат да бъдат надземни и подземни (вкопани). Резервоарите са снабдени с комплект манометри, нивомери, кран, предпазен вентил, вентил за пълнене, а цистерните имат паспорт и декларация за съответствие, както и всички необходими документи, които се изискват от инспектиращите органи. При захранване с битови бутилки за газ се препоръчва бутилките да са по-големи (50л.) и да са поне 2.